Türkmence

Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Resmî para birimi Manat’tır. Yönetim şekli cumhuriyettir. Türkmence (Türkmen dili, Türkmençe), çoğunluğu Türkmenistan’da yaşayan Türkmenlerin konuştuğu dil. Türk dillerinin Oğuz öbeğine bağlıdır ve toplam 6.000.000 kadar kişi tarafından konuşulur. Türkmence, Türk dilleri arasında Türkçe, Gagavuzca ve Azerice’ye daha yakın bir lehçedir.