Sırpça

Sırbistan ya da resmî adıyla Sırbistan Cumhuriyeti, Balkanlar’da bulunan bir devlet. Sırbistan Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşmuştur. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan ve Bosna Hersek, güneyinde Makedonya ve Kosova, doğusunda Romanya ve Bulgaristan bulunur.

Sırpça, Slav dillerinin güney grubundan, Sırpların konuştuğu bir dildir. Hırvatça ile birlikte “Sırp-Hırvat dili” olarak da bilinir. Sırpça, Sırbistan ve Karadağ’ın resmi dilidir. Ayrıca Bosna-Hersek’in resmi dillerinden biridir.