Azerice

Azerbaycan resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Güney Kafkasya’da bir devlettir. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda Gürcistan, güney batıda Ermenistan, güneyde İran ve güney batıda Türkiye ile komşudur. Doğu sınırını Hazar Denizi çizmektedir.

Azerice, Azeri Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi veya Azerbaycan Dili Türk dilleri ailesinin Oğuz Grubunda bulunan ve Türkiye Türkçesine çok yakın olan bir dil olup Azerbaycan’ın da resmî dilidir.