Almanca

Almanca resmi dil olarak Almanya ve Avusturya’da kullanılmaktadır. Almanca yaklaşık 100 milyon insanın anadili olmakla birlikte asırlar boyunca Alman kültür ve dilinin birleştirici bir rol oynadığı Doğu Avrupa’daki pek çok ülkede de Almanca ikinci dil olarak konuşulmaktadir.

Türkiye’de 25.000 kadar Alman ikâmet etmektedir. Bu grup eski tâbiriyle “Bosporus-Deutsche” (“Boğaziçi Almanları”) ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan Alman vatandaşlarından oluşmaktadır.

Alman dili ve edebiyatında uzun süre çevirmenlik yapıp Almanca ve Türkçe ‘ye ana dilleri kadar hakim tercüman kadromuz tarafından Almanca tercüme işlemleri yapılmaktadır. Çevirisi yapılacak dokümanın içeriğine göre (teknik, tıbbi, hukuki v.b ) bulunması halinde bu konudaki teknik Almanca tercümanlar tarafından tercümesi yapılmaktadır.

Noter onaylı Almanca tercüme İşlemleri; 
Yeminli Almanca mütercim kadromuz tarafından tercüme edilip noter tarafından tasdik yapılması şeklindedir. Almanca tercümenin noter tasdik fiyatı noter tarafından belirlenecek ücret kadardır bu tutar hakkında bizden tahmini fiyat talebinde bulunabilirsiniz.