Lokalizasyon

Ürün ve hizmetleriniz ile ilgili tüm kullanım kılavuzları, tanıtım kitapçıkları, broşürler ve yazılımların hedef ülkenin dil ve kültürlerine uygun olarak yerelleştirildiği tercüme türüdür. Lokalizasyon yani yerelleştirme yapan bir tercümanın sadece yerelleştirme yaptığı dili bilmesi yeterli değildir. Aynı zamanda o bölgenin kültürüne ve diğer özelliklerine hakim olması gerekmektedir. Pazarlama, dizi ve filmler gibi bir çok alanda lokalizasyon yapılabilir. Lokalizasyon aynı zamanda genel olarak anlaşmayı mümkün olduğunca kolaylaştıran bir tercüme biçimidir.