Tatarca

Tataristan Cumhuriyeti, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilân etmiştir. Tataristan, iç Rusya denilen bölgede, Kama ile Volga ya da İdil (İtil) nehrinin birleştiği yerde bulunmaktadır.

Tatarca, Türk dillerinin Kıpçak Grubuna bağlı bir dildir. Aynı aileden bir lehçe olan Kırım Tatarca’sından ayırmak için Kazan Tatarcası olarak da adlandırılır. Çoğunluğu Rusya Federasyonu içindeki Tataristan’da yaşayan Tatarlar tarafından konuşulur. Tataristan Cumhuriyeti’nin Rusça ile birlikte iki resmi dilinden biridir.