Afganca

Peştuca; (Afganca, Paştuca ve Pahtuca olarak da bilinir). Afganistan’da ve Pakistan’ın batı kesiminde yaşayan Peştuların konuştuğu dil Hint Avrupa dil ailesinin Hint-İran Dilleri öbeğine bağlıdır (bu bilgi tartışmalıdır). Otuz sekiz harflik bir alfabesi vardır. Bazı sesler sanskiritçede de bulunur. Bazı dilbilimciler Peştuca’yı Sami Dillerinden kabul ederken, büyük çoğunluk Hint-Avrupa dil grubu içinde değerlendirir.