Swahilice

Swahili veya asıl adıyla Kiswahili, Doğu Afrika’da kullanılan bir dildir. Tanzanya, Kenya, Uganda ve Afrika Birliği’nde resmi dil olan Swahili, günümüzde yaklaşık 80 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Swahil, Arapça’da sahil anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Swahili ismi Doğu Afrika’nın sahilindeki konuşulduğu dili ifade etmektedir.