Slovence

Slovenya ya da resmî adıyla Slovenya Cumhuriyeti, Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan bir ülkedir. Batısında İtalya, güney batısında Adriyatik Denizi, güney ve doğusunda Hırvatistan, kuzey doğusunda Macaristan ve kuzeyinde Avusturya bulunur.

Slovence, çoğunluğu Slovenya’da yaşayan 2 milyon kişi tarafından konuşulan, Slavik bir dildir. Az kişi tarafından konuşulmasına rağmen çok fazla lehçesi vardır. Bunun sebebi, Slovencenin çok karışık bir dil olması ve varyasyonlara açık olmasıdır.