Pomakça

Pomaklar’ın konuştukları dil bir Güney Rusça’nın ağızlarından biri olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar bilimsel amaçla değil de politik amaçlarla pomakların dili Bulgarca’nın bir ağzı ya da Antik Yunanca orijinli kabul edilse de Pomak Dili üzerine yeterince yapılmış bir araştırma yoktur. Ancak eldeki araştırmalar dilbilgisel ve tümcebilgisel anlamda Slav Dili olduğunu göstermektedir.

Pomakça’da harf yapısı aynı Bulgarca’da olduğu gibidir. Kiril Alfabesi ile yazımı daha kolaydır. Ya-ts-ch gibi seslerin karşılıkları genellikle Latince tek sözcük ile ifade edilemez.