Osmanlıca

Osmanlı Türkçesi veya Osmanlıca, Osmanlı Devleti döneminde (XIII-XX. yüzyıllar arası) kullanılan Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmış Türk diline verilen addır. Alfabe olarak Arap alfabesinin Farsça ve Türkçe’ye uyarlanmış bir biçimi kullanılır.