Karadağca

Karadağ, Kosova’dan sonra dünyanın en yeni bağımsız 2. devletidir. Güneydoğu Avrupa’da yer almaktadır. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik denizi yer alır. Başkenti, Podgorica’dır.

Karadağca, Karadağ’da konuşulan bir Güney Slav dilidir. Aynı zamanda ülkenin resmî dilidir. Sırpçaya yakındır. O da Sırpça gibi Kiril ve Latin alfabeleriyle yazılabilir.