Kamboçyaca

Khmer, Kamboçya ‘da konuşulan resmî bir dildir. Ayrıca Kamboçya’da Khmer dili dışında Mon dili ve Vietnamca da konuşulur. Khmer Dili, Avustralasyatik diller grubunda bulunur. Bu dil lehçe bakımından Khmer Kuzey, Khmer Güney ve Khmer Merkezi olmak üzere üçe ayrılmıştır. Khmer Kuzey dili daha çok Tayland ‘da konuşulmaktadır.