Hemşince

Hemşince, Homşetsi ya da Homşetsi lizu (“Hemşin Dili”) olarak da bilinen arkaik bir Ermenice lehçesi olup Batı Ermenice (İstanbul ağzı) içerisinde değerlendirilir. Batı Ermenice’nin kuzey ve doğu alt grubu (ağız ve şivesi) olarak da yorumlanır.

Hemşin lehçesi, Türkiye’de başta Artvin’in Hopa ilçesindeki Laz köyleri içinde kalan bazı köylerde yoğun olmak üzere Borçka ilçesi ve bazı muhacirlerce Batı Marmara’da dil adaları şeklinde konuşulur. Türkiye’de 40.000 kadar kişi tarafından konuşulur.