Gürcüce

Gürcistan Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan bir ülkedir. Tam adı Gürcistan Cumhuriyet’idir. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan’ın kuzeyinde Rusya, güneyinde Azerbaycan, Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler.

Gürcüce, bir Kafkas halkı olan Gürcülerin konuştuğu bir dildir. Gürcistan’ın resmî ve öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti (Doğu Gürcücesi) temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.