Çeçence

Çeçence, çoğunluğu Çeçenya’da ve başka ülkelerde yaşayan Çeçenlerin konuştuğu lisandır. Yaklaşık olarak 1.300.000 kişi tarafından konuşulmaktadır.

Çeçence Kafkas dillerinden biridir. Dilbilimsel açıdan Ingusça ve Batsça ile birlikte Nah dilleri öbeğine girer. Bu elsineden Çeçence ve Ingusça yazılı dildir ve Kuzeydogu Kafkas dilleri içinde yer alırlar.