Baskça

Baskça (Euskara), Baskların konuştuğu bir dildir. Baskça, dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilleri Avrupa’ya yayılmadan önce Avrupa’da konuşulan dillerden arta kalan biri olarak kabul edilir. Bu sebepten bu dilin dünyada konuşulan başka hiçbir dille yakından akraba olmayan çok eski bir dil olduğu düşünülür. Fakat son yapılan bir çok araştırmaya göre Gürcü diliyle büyük bağlantıları bulunmuştur. Kartli dilinden gelmiş olabileceği de bu şekilde kanıtlanmıştır. Kendilerini Gürcistan’dan göçen halk olarak tanımlayan Baskları tanıyan tek ülkede Gürcistandır.

Baskça Avrupa’da bilinen en eski dillerden biridir ve Hint-Avrupalılar buraya gelmeden önce çok geniş bir bölgede, tüm İber yarımadasında (İspanya ve Fransa) ve Gaskonya/Akitanya bölgesinde (güneybatı Fransa), konuşulmakta idi.