Avarca

Avarca çoğunluğu Dağıstan’da yaşayan Avarların konuştuğu bir dildir. Avarcada dağlı dili anlamına gelir. Kafkas Dilleri’nin Nah-Dağıstan dilleri öbeğine bağlıdır. Kiril alfabesi ile yazılır.