İngilizce

İngilizce, Cermen kökenli bir dildir. Kavimler Göçüyle yer değiştirmiş Cermen kavimlerinin Britanya Adalarında yaşayan Keltleri sürerek bu adalara getirmiş oldukları dildir. Adını, adaya yerleşen ve Saksonlarla karışan Angluslardan almıştır. Bu kavimler dillerine “Anglik” demişlerdir. Cermen kavimleri tarafından Britanya Adaları’nda kullanılmasına dayandırılarak, filologlar tarafından kaynağının Almanca olduğu savunulmaktadır.

Günümüzde 750 bini aşkın sözcükle genişlemesini sürdüren İngilizce, konuşmadaki pratikliği, dilbilgisinin karmaşık olmayışı, sözcük üretiminin ve fiil çekiminin kolay oluşu yönünden çoğunluğun yeğlediği ortak dil olma gücünü sürdürmektedir.